Over

Jilain

Hoe spreek je Jilain uit?
Jilain spreek je uit als “Djie-Leen”.

De oorsprong van Jilain ligt in een diepgaande passie voor mobiliteit. In 2016 zag oprichter Joey Philip Salmon Oraile de verschuiving van traditionele verbrandingsmotoren naar emissievrije voertuigen. Hierbij viel hem op dat het oplaadstation een overgeslagen aspect was binnen deze verschuiving. Terwijl elektrische auto’s, motoren en vliegtuigen er indrukwekkend uitzien, leek de laadpaal achter te blijven. Met het principe “If you don’t like it, change it” in gedachten, startte Oraile officieel met Jilain in 2018.

In 2017 vervulde Oraile verschillende rollen, zoals militair bij de Technische Dienst, lid van de Medezeggenschapscommissie en student Technische Bedrijfskunde. Met zijn technische achtergrond, bedrijfsanalysevaardigheden en kennis van bedrijfskunde zette hij zijn idee in gang. In datzelfde jaar werkte hij zijn concept uit tot een plan tijdens het honoursprogramma bij Stichting Nesst. Hier werden de fundamenten van Jilain gelegd. Voor Oraile was de “samensmelting van passie en design de kern van zijn laadpaal”.
Oraile komt uit een rijke familiegeschiedenis. Zijn voorouders hebben wortels in Nederland, Oostenrijk en Indonesië (Molukken). Oraile’s grootvader was een wijze man en een voorbeeld voor velen. Hij sprak vaak trots over “Babar Islands”. Hier vindt Jilain zijn naam, geïnspireerd door een verhaal op Palau Babar, een eiland in de Banda Zee. Dit eiland was rijk aan voedsel, maar schoon drinkwater was schaars. Mensen groeven een put op het strand waar zoet water omhoog kwam om de gemeenschap van drinkwater te voorzien. Als de mensen de aarde zouden vervuilen, zouden ze geen schoon water meer hebben. Dit verhaal illustreert de noodzaak om zorgvuldig met de aarde om te gaan, wat de kern vormt van de elektrificatie van huidige verbrandingsmotoren. De weg naast deze plek heet Jl Lain (Jalan Lain), wat “een andere weg” betekent in het Nederlands. Hiermee volgt Jilain dus een andere koers dan de huidige aanbieders van laadpalen.